Fest Jarvtjarn-04

Fest i gamla klubblokalen i Järvtjärn -04