Fest pa skolan i Jarvtjarn-03

Vi hyrde gula skolan i Järvtjärn, där vi hade fest.